ရွေးကောက်ပွဲ

အထူးရဲဆိုတာ ဘာလဲ

နိုဝင်ဘာ ၈ ရွေးကောက်ပွဲလုံခြုံရေးအတွက် ‘အထူးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်’ ခန့်အပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့၏ ထုတ်ပြန်ချက်ထဲတွင် အောက်ပါအချက်များ ပါဝင်သည်။

တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ၄ဝ,၃ဝ၄ ဦး ခန့်ထားပြီး အောက်တိုဘာ ၁၅ မှ နိုဝင်ဘာ ၁၃ အထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။

ကချင်တိုင်းရင်းသား ၄ဝဝ၊ ကယား ၆၂ ဦး၊ ကရင် ၁,၂ဝ၇ ဦး၊ ချင်း ၁,၃ဝ၈ ဦး၊ မွန် ၂၆၉ ဦး၊ ရခိုင် ၂,၅၇၇ ဦး၊ ရှမ်း ၁,၁၃၉ ဦး၊ အခြားတိုင်းရင်းသား ၁,၅၆၅ ဦး ပါဝင်သည်။

ဘွဲ့ရ ၄ ရာခိုင်နှုန်း၊ အထက်တန်းအောင် ၉ ရာခိုင်နှုန်း၊ အထက်တန်း ၆ဝ ရာခိုင်နှုန်း၊ အလယ်တန်း၂၇ ရာခိုင်နှုန်း။

မဲရုံတစ်ရုံတွင် အထူးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးကျစီ ထားရှိမည်။

ရွေးကောက်ပွဲနေ့တွင် တာဝန်ကျမဲရုံသို့ သွားရောက် တာဝန်ယူရမည်ဖြစ်သောကြောင့် နိုဝင်ဘာ ၆ ရက်နှင့် ၇ ရက်နေ့တို့တွင် ကြိုတင်မဲ ပေးနိုင်သည်။

ဝတ်စုံမှာ ပခုံးပေါ်ရှိ အနီရောင်ဘားများမှလွဲ၍ ပုံမှန်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့၏ဝတ်စုံနှင့် ဆင်တူသည်။

အဓိက လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်း ၁၂ ချက်တွင် အောက်ပါအချက်များလည်း ပါဝင်သည်။

ပြည်သူ့ငြိမ်ဝပ်ပိပြားရေးကို ထိခိုက်စေမည့် သတင်းများကို စုဆောင်းအစီရင်ခံရမည်။ အများပြည်သူတို့ သွားလာရာလမ်းများပေါ်တွင် ယာဉ်အသွားအလာကို ကြပ်မတ်ခြင်းနှင့် လမ်းများပေါ်တွင် တားဆီး ပိတ်ဆို့နေသော အရာများကို ဖယ်ရှားပေးရမည်။

မည်သည့်အထူးရဲမဆို ပြည်သူများကို ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့စွာ ပြောဆိုဆက်ဆံရမည်။ တတ်နိုင်သမျှ ကူညီစောင့် ရှောက်ရမည်။

အထူးရဲများသည် ရွေးကောက်ပွဲကာလ မဲရုံများတွင် တာဝန်ချထားစဉ် မဲရုံမှူး၏ ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ မဲရုံ အတွင်းသို့ မဝင်ရောက်ရ။

အထူးရဲများသည် မဲရုံများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ် လက်နက်၊ ခဲယမ်း တစ်စုံတစ်ရာ ကိုင်ဆောင်ခြင်း မပြုရ။

(ရင်းမြစ် – မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့)

Show More

Related Articles

Back to top button