နိုင်ငံရေးအရပရီဗျူး

  • (၁) ၂ဝ၂၀ ကို နှုတ်ဆက်၍ ရှေ့ဆက်လာကြရပြီဖြစ်သည်။ ထုံးစံအတိုင်း ၂၀၂၀ မှာ ဘာတွေဖြစ်ခဲ့သည်လဲ …  ဆွေးနွေးကြ၊ ငြင်းခုန်ကြ၊ ဝေဖန်သုံးသပ်ကြ၊ ရီဗျူး တွက်ဆချက်တွေလုပ်ကြသည်။ ထိုထို ၂၀၂၀ ရီဗျူးများသည် အကယ်စင်စစ် ၂၀၂၁…

    Read More »
Back to top button